Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Deconventie wegens opname pensioen

Heeft u uw wettelijk pensioen opgenomen, dan komt uw RIZIV-sociaal statuut ook in het gedrang zelfs al bent u nog actief en behaalt u de vereiste minimumactiviteitsdrempels

 

Een recente wetswijziging koppelt immers de berekening en uitbetaling van het aanvullend pensioen aan de opname van het wettelijk pensioen. Dit heeft voor de geconventioneerde artsen die genieten van een sociaal statuut voor gevolg dat zij – ofschoon zij in aanmerking komen voor het RIZIV-voordeel - dit sociaal statuut na pensionering niet meer kunnen aanwenden voor een sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). De BVAS heeft dit onbedoeld effect van de wetswijziging aangekaart bij de bevoegde minister van Pensioenen en een wetswijziging voorgelegd waarin gepleit wordt voor een uitzondering op deze koppeling van wettelijk en aanvullend pensioen voor wat betreft de RIZIV-voordelen. Tot op heden is deze probleemstelling niet opgelost en het ziet er niet naar uit dat deze uitzondering nog voor eind 2016 in de pensioenwet wordt ingelast.

 

Heeft u uw wettelijk pensioen opgenomen en werd uw VAPZ uitbetaald, dan heeft u in dit geval ook geen reden om binnen de tariefafspraken van het akkoord artsen – ziekenfondsen te blijven werken. Ook u kan nog tot ten laatste woensdag 14 december 2016 per aangetekende brief het akkoord voor het jaar 2017 opzeggen met vermelding van uw motief: 


"Verlies sociaal statuut wegens opname pensioen"


U vindt de MODELBRIEF hier terug.