Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Deconventie in geval van onvoldoende medische activiteit

Ondanks hardnekkig en twee jaar durend verzet vanwege de BVAS, moet u vanaf 2017 aan een extra voorwaarde voldoen om in aanmerking te komen voor het RIZIV sociaal statuut. Had u op 1 januari 2015 vijf jaar of meer een RIZIV-nummer dat voorbehouden is voor de erkende huisarts of arts-specialist, dan moet u in 2015 een minimumbedrag aan verstrekkingen aangerekend hebben aan de verplichte ziekteverzekering. Dat minimumbedrag (=activiteitsdrempel) varieert per specialisme.

 

Een overzicht van de ACTIVITEITSDREMPELS PER SPECIALISME vindt u hier terug.

 

Indien u voor het toepassingsjaar 2017 volledig of gedeeltelijk geconventioneerd bent, maar de activiteitsdrempel van uw specialisme niet bereikt in 2015, dan kan u in 2017 geen aanspraak meer maken op het sociaal statuut van € 4.790,23 resp. € 2.259,67. Volledig toegetreden artsen die de helft van de drempel bereiken, hebben nog recht op het verlaagde bedrag van de sociale voordelen, nl.€ 2.259,67. Bereikt u als volledig toegetreden arts ook deze verlaagde activiteitsdrempel niet, dan heeft u geen recht op een sociaal statuut. 

 

Bereikt u als (gedeeltelijk) toegetreden arts niet aan de (verlaagde) activiteitsdrempels van uw specialisme, dan heeft u er bijgevolg geen enkel financieel belang bij om tot het Nationaal Akkoord artsen-ziekenfondsen van 22.12.2015 toegetreden te blijven voor het jaar 2017. Het verlies van het sociaal statuut kan u opvangen door hogere honoraria te vragen dan deze opgenomen in het tarief. Hiervoor dient u zich te deconventioneren.

 

Uw toetreding tot dit akkoord kan u nog tot ten laatste woensdag 14 december 2016 per aangetekende brief opzeggen met vermelding van uw motief:

 

"Onvoldoende activiteit om recht te hebben op het RIZIV sociaal statuut"


U vindt de MODELBRIEF hier terug.


TER HERINNERING - Meer informatie om van het sociaal statuut te kunnen genieten.