Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Directiecomité

De Voorzitter wordt bijgestaan door zijn ondervoorzitters, secretarissen-generaal en schatbewaarder

Dr. Philippe DEVOS

Voorzitter

 

 

 

 

Dr. Bart DEHAES

Ondervoorzitter

Dr. Luc HERRY

Ondervoorzitter

Dr Dirk SCHEVENEELS

Ondervoorzitter

Dr Pierre DUPREZ

Ondervoorzitter

 

 

 

 

 

 

 Dr. Gilbert BEJJANI

Secretaris-generaal

 

Dr. Yves LOUIS

Secretaris-generaal 
Dr. Alin DEROM

Schatbewaarder

  

 

 
Teneinde de pariteit tussen huisartsen en specialisten, alsook de taalpariteit, te eerbiedigen, nemen volgende huisartsen ook deel aan het Directiecomité: Drs. P. DE PLAEN, W. DEBRABANDERE, R. DIERICKX en J. ROSILLON.
 

Dr. Pierre DE PLAEN Dr. Wim DEBRABANDERE Dr. Jean ROSILLON Dr. Roeland DIERICKX