Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Directiecomité

De Voorzitter wordt bijgestaan door zijn ondervoorzitters, secretarissen-generaal en schatbewaarder

 

Dr Johan BLANCKAERT

Voorzitter

  

 

 

Dr Bart DEHAES

Ondervoorzitter

Dr Gilbert BEJJANI

Ondervoorzitter

Dr Luc HERRY

Ondervoorzitter

Dr Marcel DE CLERCQ

Ondervoorzitter

 

 

 

 

 

Dr Vincent LAMY

Secretaris-generaal

Dr Yves LOUIS

Secretaris-generaal 

 

 

 

 

Dr Alin DEROM

Schatbewaarder

  

  

Teneinde de pariteit tussen huisartsen en specialisten, alsook de taalpariteit, te eerbiedigen, nemen volgende artsen ook deel aan het Directiecomité: Drs. M. KANFAOUI, D. SIMON, J. VANHOOF en P. ZAEYTYDT.

 
 
 
Dr Mohammed KANFAOUI Dr David SIMON Dr Jos VANHOOF Dr Pierre ZAEYTYDT