Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Nuttige informatie voor wie zijn praktijk wenst af te bouwen of te beëindigen.

Indien u overweegt om binnenkort uw medische activiteit wenst af te bouwen of te beëindigen, stelt u zich ongetwijfeld heel wat vragen. Werkt u als zelfstandige, dan dient u bovendien zelf alle administratieve formaliteiten te regelen, alsook de nodige instanties te verwittigen. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse facetten waarmee u te maken krijgt. Tijdens de jaarlijkse infosessies Eindeloopbaan krijgt u bovendien toelichting rond actuele topics door tal van experten. 

 

Het BVAS wil zich evenwel niet beperken tot adviesverlening, maar blijft ijveren voor een degelijk eindeloopbaanbeleid. Collegae die ook na hun pensioen wensen verder te werken, moeten dit onbeperkt kunnen doen. Niet enkel starten, maar ook stoppen met een medische activiteit is belangrijk voor de toekomst van de samenleving en niet in het minst in de gezondheidszorg waar nieuwe uitdagingen door de vergrijzing van de bevolking én van het artsenkorps voor de deur staan. 

 

HIER vindt u meer informatie

Bewaartermijnen

Publicatie datum: 08/08/2014

Sociaal statuut bij eindeloopbaan

Publicatie datum: 08/08/2014

Wie verwittigen bij stopzetting?

Publicatie datum: 08/08/2014

Eindloopbaanbrochure

Publicatie datum: 15/12/2016

Toegelaten arbeid

Publicatie datum: 20/01/2019