Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023.

 

De wet voorziet dat het nationaal akkoord in werking treedt in een bepaalde streek, 45 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behalve als meer dan 40 % van de artsen via een beveiligde online toepassing (MyRiziv) kennisgeven van hun weigering. Ze moeten dat doen uiterlijk op de 30e dag na de bekendmaking van de akkoorden in het Belgisch Staatsblad.

Het akkoord werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 8 februari 2022. De artsen konden hun weigering of gedeeltelijke toetreding uitsluitend elektronisch doorgeven via de MyRiziv-module tot en met 10 maart 2022.

Er was een lichte stijging van het aantal toetredingen in vergelijking met het vorige akkoord. Het akkoord is in werking getreden op 25 maart 2022 en geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 

Gedetailleerde informatie over het aantal en percentage toetredingen en weigeringen vindt u hier terug.


Publiciteit door RIZIV

Publicatie datum: 30/03/2014

RIZIV zet conventiestatus artsen op RIZIV-website