Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Sociale voordelen

Als geconventioneerde arts kunt u een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.


Het sociaal statuut van de arts

Publicatie datum: 13/02/2020

Voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en aanvraagprocedure

Met pensioen

Publicatie datum: 13/02/2020

Wat als u uw wettelijk pensioen hebt opgenomen?

InfoSS

Publicatie datum: 11/06/2020

Wanneer ? Bedragen?

Wanneer uw aanvraag in te dienen? Hoeveel bedraagt het sociaal statuut?