Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

2016-2017

 

Er wordt bijkomende voorwaarden verbonden aan de toekenning van het sociaal statuut. 

Uw besluitvormingsproces inzake het al dan niet toetreden tot het akkoord voor het jaar 2017 kan hierdoor beïnvloed worden. 

In deze rubriek vindt u alle nodige informatie om de goede beslissing te nemen.  

 


U vindt hier alle nodige informatie indien u beslist om uiterlijk op 14 december 2016 te deconventioneren voor het jaar 2017.

Het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen werd afgesloten op 22 december 2015 voor een termijn van 2 jaar, 2016-2017.

 

Indien u zich binnen dertig dagen na publicatie van het akkoord reeds gedeconventioneerd had, dan bent u in principe gedeconventioneerd voor de volledige duur van het akkoord en dient u aldus geen bijkomende stappen te ondernemen voor het jaar 2017.

 

Bent u evenwel volledig of gedeeltelijk toegetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen, dan bestaat de mogelijkheid om tussentijds uit de conventie te stappen voor het jaar 2017. Uw toetreding tot het akkoord kan u nog tot ten laatste woensdag 14 december 2016 per aangetekende brief opzeggen met vermelding van uw motief.

 

Hierna kan u 3 redenen terugvinden waarop u zich kan beroepen.

U heeft onvoldoende medische activiteit

Ondanks hardnekkig en twee jaar durend verzet vanwege de BVAS, moet u vanaf 2017 aan een extra voorwaarde voldoen om in aanmerking te komen voor het RIZIV sociaal statuut.

U heeft uw wettelijk pensioen opgenomen

Dan komt uw RIZIV-sociaal statuut ook in het gedrang zelfs al bent u nog actief en behaalt u de minimumactiviteitsdrempels.

U weigert het verlies van de index te aanvaarden

U heeft ongetwijfeld vernomen dat de regering draconische besparingsmaatregelen heeft opgelegd aan de artsen (€ 213 miljoen) en de gezondheidszorg in zijn geheel (€ 903 miljoen).

 

Publicatie datum: 01/12/2016

Toetreding 2017

Publicatie datum: 22/06/2017

BVAS-persbericht: Eventuele deconventie: info van het laatste uur (13.12.2016)

Publicatie datum: 13/12/2016

Info van het laatste uur met betrekking tot de eventuele deconventie die in een gemotiveerde aangetekende brief moet vermeld worden en aan de voorzitter van de nationale commissie artsen-ziekenfondsen uiterlijk op 14.12.2016 gestuurd worden (het poststempel geldt als bewijs).

 

Toetreding / weigering : cijfers

Publicatie datum: 03/03/2016

Resultaten :84 % van de artsen “geconventioneerd” voor 2016

Publicatie datum: 02/03/2016

RIZIV : persbericht

Huisartsen Krachtlijnen

Publicatie datum: 21/01/2016

BS : publicatie

Publicatie datum: 28/01/2016

Akkoord 2016-2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2016

“Naar meer ereloonvrijheid”

Publicatie datum: 05/01/2016

Quid honoraria?

Publicatie datum: 14/01/2016

Tekstguerrilla over ereloonsupplementen

Publicatie datum: 01/01/2016

Akkoord voor 2 jaar

Publicatie datum: 22/12/2015

Medicomut sluit akkoord voor 2 jaar: positief voor patiënten en artsen. Riziv - persbericht

Toelichting

Publicatie datum: 02/01/2016

Dr. Moens en Dr. Scheveneels lichten het nieuw akkoord voor u toe

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017

Publicatie datum: 22/12/2015