Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

2015

Wij hebben vanwege het RIZIV vernomen dat de vermindering van de honoraria voor de verstrekkingen van niet-geaccrediteerde artsen met 1 % niet op 1/2/2015, maar op een latere datum in voege zal treden: de wijzigingen dienen te worden gepubliceerd via Koninklijk Besluit.

Meer info van zodra mogelijk.

 

 

 

 De deadline is dus 26 februari 2015 


Bij het afsluiten van een nieuw akkoord beschikken de artsen over drie mogelijkheden:

  • Toetreden tot het akkoord voor hun volledige activiteit - in dit geval dienen er geen specifieke stappen te worden ondernomen. De artsen die niet gereageerd hebben binnen de gestelde termijn worden automatisch door het RIZIV beschouwd als zijnde toegetreden tot het akkoord voor hun volledige beroepsactiviteit. (Sociaal statuut 2015 = 4.535 €)
      Om de conventionering te bevorderen wordt u daarenboven extra beloond :
          *voor volledig geconventioneerde huisartsen wordt een verhoging van 500 euro van de praktijktoelage voorzien.
          * Volledig geconventioneerde artsen-specialisten die actief deelnemen aan de registratie van medische gegevens inzake specifieke projecten (o.m. safe, orthopride, qermid, diabetes), hebben recht op een jaarlijkse telematicapremie van 500 euro.
  • Toetreden tot het akkoord voor een deel van hun activiteit - in dit geval dient de arts binnen de dertig dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad, het Riziv, per aangetekend schrijven, in kennis te stellen van de uren en de plaats waar de arts de tarieven van het akkoord zal respecteren en waar en wanneer ze deze niet zullen toepassen. (Als u gedeeltelijk toetreedt tot dit akkoord heeft u recht op het sociaal statuut van 2.200 euro.)
  • Weigeren tot het toetreden van het akkoord - ook in dit geval dient de weigering tot het akkoord binnen de dertig dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, aangetekend, aan het RIZIV te worden overgemaakt.
 

Op 22 december 2014 werd het navolgende akkoord artsen-ziekenfondsen gesloten voor het jaar 2015. Gelet op de moeilijke financieel-economische context en in afwachting van het tijdschema voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, wordt de looptijd van het akkoord beperkt tot 1 jaar.

 

De tekst van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 kan u hier downloaden

De financiële tabel bij het Akkoord 2015 vindt u hier.

 

Om het BVAS-persbericht d.d. 23 december 2014 te raadplegen, klik hier

 

 

Publicatie datum: 27/01/2015

Huisartsen - Krachtlijnen

Publicatie datum: 15/01/2015

Krachtlijnen voor specialisten

Publicatie datum: 15/01/2015

Resultaten

Publicatie datum: 09/03/2015