Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Gepensioneerde artsen kunnen RIZIV-premie aanvragen

 

Brussel, 23 oktober 2019

 

In het Staatsblad verscheen het KB dat ervoor zorgt dat artsen die het akkoord artsen-ziekenfondsen respecteren en die na hun wettelijk pensioen blijven voortwerken, bij het RIZIV een premie kunnen aanvragen. BVAS reageert tevreden en maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals aan te dringen op een verlaagd belastingtarief voor deze premie.

 

Artsen die na hun wettelijk pensioen ervoor kiezen om te blijven voortwerken en die het akkoord artsen-ziekenfondsen respecteren, konden tot nu toe geen sociaal statuut meer aanvragen. BVAS is tevreden met het jarenlang verwachte KB van minister De Block dat dit probleem oplost[1].

 

Wie zich als arts in deze situatie bevindt, heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 recht op een premie die gelijkwaardig is aan de sociale voordelen van het conventiesysteem. Hij of zij moet effectief zijn/haar pensioen hebben opgenomen en aan dezelfde voorwaarden voldoen die gelden voor de artsen die willen genieten van het sociaal statuut in de context van het akkoordensysteem tussen artsen en ziekenfondsen. 

 

BVAS blijft intussen aandringen op een fiscaal gunstige oplossing voor de RIZIV-premie van gepensioneerde artsen die blijven voortwerken. BVAS stelt voor deze premie slechts te belasten aan hetzelfde beperkte tarief als de Impulseo I-premie voor huisartsen, met name aan 16,5%.

 

Er zit een duidelijke logica achter deze redenering: zoals Impulseo een aanmoediging is voor huisartsen om zich te vestigen in gebieden met een laag aantal huisartsen, is deze alternatieve fiscale regeling een aanmoediging voor oudere artsen die verkiezen om na hun pensioen de honoraria te hanteren overeenkomstig het akkoord artsen-ziekenfondsen in ruil voor een sociaal statuut.

 

In beide situaties is het de BVAS erom te doen het beroep van arts zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Vooral huisartsen voelen zich door deze mogelijke maatregel aangesproken, wat ook de zorg van de bevolking ten goede komt.

 

Dr. Philippe Devos

Voorzitter

 

[1] Het KB van 24 september 2019 verscheen op 21 oktober in het Staatsblad en is ook van toepassing op andere beroepscategorieën zoals apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten of verpleegkundigen die elk hun eigen overeenkomstencommissies en akkoorden hebben. Het gaat in voege op 1 januari 2016.