Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Covid-premie voor HAIO’s in huisartsenpraktijk goedgekeurd: € 985 bruto per persoon

Naar analogie van wat voor de artsen-specialisten in opleiding ( ASO's) in de ziekenhuizen werd geregeld, was ook een aanmoedigingspremie voorzien voor de HAIO's, die stage liepen in een ziekenhuis gedurende de tweede golf (1/9/2020-30/11/2020). De budgetten hiervoor komen uit de 2 miljard euro aan voorschotten, die aan de ziekenhuizen zijn toegekend. Maar voor de HAIO's die stage liepen in een huisartsenpraktijk was nog niets voorzien. (...)

 

Tijdens de laatste vergadering van de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen op 26 april ‘21 werd nu een ontwerp KB goedgekeurd, waarmee een eind komt aan deze ongelijkheid. Er is een maximale premie voorzien van 985 euro bruto voor de HAIO die tijdens de volledige referentieperiode (1/09/20-30/11/20) een goedgekeurde stage liep in de huisartsenpraktijk van een erkend stagemeester. Anders wordt een proportioneel bedrag berekend.

 

Klik HIER om het artikel te lezen

 

Bron: MediQuality