Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Covid-19-vaccins: wekelijks overzicht bijwerkingen (FAGG)

BRUSSEL 22/04 - Elke donderdag publiceert het FAGG een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België.

 

De kerncijfers tot en met 19.04.2021

 

  • 2 290 143 personen hebben ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen.

 

  • Er werden 11 680 bijwerkingen gemeld via het online COVID meldingsformulier.
    Verdeling volgens de criteria van ernst van de meldingen ontvangen via het online COVID-19 formulier:

 

Verdeling volgens de criteria van ernst van de meldingen ontvangen via het online COVID-19 formulier

 

  • Hiervan werden er 3 417 in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank EudraVigilance geregistreerd.

 

  • Van de bijwerkingen die in EudraVigilance geregistreerd zijn, ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. Deze reacties zijn gekende bijwerkingen en zijn in de bijsluiter beschreven. Dit zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na enkele dagen. Bij de mRNA-vaccins (Pfizer/BioNTech en Moderna) werden deze bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl bij het AstraZeneca-vaccin deze vaker werden gemeld bij de eerste dosis. Informatie over de meest frequente bijwerkingen na vaccinatie tegen COVID-19 is toegevoegd in de vragen en antwoorden.

 

  • 2 177 meldingen zijn ernstig. De overgrote meerderheid van deze meldingen wordt als ernstig beschouwd omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten als gevolg van koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats.

 

  • 81 meldingen zijn overlijdens. Er is tot nu toe geen formeel oorzakelijk verband met een COVID-19-vaccin vastgesteld. Er is geen gemeenschappelijk klinisch beeld (verschillende medische situaties) en er is een verschillende tijdspanne tussen toediening en overlijden.

 

 

Bron: FAGG