Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Credit Point (CP)

Internationalisering van de accreditering

De Accrediteringsstuurgroep heeft op 15 maart 2006 beslist om vanaf 1 januari 2007 het Belgische accrediteringssysteem te harmoniseren met het door EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) voorgestelde internationale systeem.

 

Concreet betekent deze beslissing dat de paritaire comités en de werkgroep Ethiek & Economie aan alle erkende navormingsactiviteiten die plaatsvinden vanaf 1 januari 2007 Credit Points (CP) in plaats van de huidige navormingseenheden (NE) zullen toekennen.

 

1 CP heeft de waarde van 10 NE.

 

Het aantal CP wordt dus bekomen door het aantal NE te delen met een factor 10. Alleen waarden van .0 of .5 na de komma zullen worden toegekend.

 

Lees meer...

Publicatie datum: 09/06/2013