Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Accreditering van artsen

Als artskunt u vormingen en ‘peer reviews’ (lokale kwaliteitsgroep - LOK) volgen en geaccrediteerd worden. Zo draagt u bij tot een betere zorgkwaliteit. Als geaccrediteerde arts geniet u een financieel voordeel.

 

Wat is accreditering?

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

Verwar accreditering niet met erkenning! Erkenning is de toelating die de Federale overheidsdienst volksgezondheid u geeft om uw beroep uit te oefenen.

 

Wat moet u doen om te worden geaccrediteerd of om uw accreditering te verlengen?

U moet voldoen aan een reeks voorwaarden. Sommige hebben te maken met uw beroepsactiviteit, andere met uw deelname aan aanvullende vorming en ‘peer review’-sessies (LOK).

Wat is uw situatie?

Wat is uw financieel voordeel?

Als u geaccrediteerd bent, dan krijgt u een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium dat een deel van uw vormingskosten dekt. U krijgt ook bijkomende honoraria, die naargelang uw specialiteit kunnen variëren.

Raadpleeg de nomenclatuur van uw specialiteit om de precieze bedragen te kennen.

 

Een vorming laten erkennen voor de accreditering

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u een navorming organiseren of laten erkennen in het kader van de accreditering van de artsen en apothekers-biologen.

 

Raadpleeg en beheer uw accrediteringsdossier

U kunt uw accrediteringsdossier online inkijken en beheren.

 

Raadpleeg en beheer uw LOK (lokale kwaliteitsgroep)

Als LOK-verantwoordelijke kunt u de samenstelling en sessies van uw LOK inkijken en beheren. Zo kunt u ook een financiering voor uw LOK verkrijgen.

 

Meer informatie

 

Bron: RIZIV

 

Publicatie datum: 28/04/2019