Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

Accreditering online

 Uw accrediteringsdossier online beheren

 Als arts of apotheker-bioloog kunt u uw accrediteringsdossier inkijken en beheren via een webtoepassing.

 

Het RIZIV stelt een webtoepassing ter beschikking voor iedereen die bij het systeem van de accreditering betrokken is. Welke functies u kunt gebruiken hangt af van uwberoep (arts, apotheker-bioloog of tandarts), het feit of u ingelogd bent of niet en uw toegangsrechten.

 
Open de webtoepassing

 

Vanaf half juli 2017 zal de webtoepassing enkel nog toegankelijk zijn met uw eID (en uw PIN-code) of een burgertoken. Op die manier zijn uw gegevens maximaal beschermd.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Wat kunt u doen met deze webtoepassing?

 De functie 'individueel dossier' van de webtoepassing voor het beheer van de accreditering heeft verschillende functies.

 

 

 

Meer informatie

Reglementering Accreditering van artsen - volledig reglement

 

Contact: Afdeling accreditering artsen en apothekers-biologen 

 

Bron : RIZIV

 

 

Publicatie datum: 01/08/2017