Association Belge des Syndicats Médicaux

Diensten

Dienstverlening

 • Adviesverlening op professioneel gebied
  • juridische, fiscale en sociale aangelegenheden;
  • sociaal statuut;
 • informatie over :
  • toegang tot het medisch beroep : zware apparatuur, erkenningsvoorwaarden geneesheren, functioneren van de geneesheren binnen de ziekenhuizen;
  •  het politieke leven; verslagen van vergaderingen, commissies, stand van zaken van wetsontwerpen en -voorstellen en uitvoeringsbesluiten;
  • wijziging en interpretatie van nomenclatuur;
  •  het akkoord
 • Publicaties
  • naar aanleiding van actuele problemen worden nieuwsbrieven verstuurd. Driemaandelijks wordt een ledenblad uitgegeven met een wetgevend, politiek en juridisch overzicht (rechtspraak - rechtsleer).
  • Accreditering - opzoeken van erkenningsnummers, rubrieken en navormingseenheden van door U gevolgde seminaries en congressesn;
  •   Dossiers aanhangig bij Sociale Zaken (RIZIV) en Volksgezondheid Onze syndicale vertegenwoordigers binnen de commissies/comités worden op de hoogte gebracht van dossiers van leden.
Date de publication: 27/12/2013