Association Belge des Syndicats Médicaux

April - mei - juni 2017

VOORWOORD VAN DR. BLANCKAERT JOHAN, beheerder VAS, afdeling Oost- en West- Vlaanderen

 

De lente is mooi, zalige warme zonnige dagen, zwoele zachte avonden. We kijken lonkend uit naar de zomer. De tegenstelling met de koele beslissingen vanuit de Wetstraat kan niet groter zijn. Waar we enkele maanden terug nog vroegen waar de teksten bleven over

de grote chantiers van de hervorming, komen die nu als een ware tsunami op ons af. Strategisch voor het zomer reces, wat dacht je anders. Een tsunami wordt altijd voorafgegaan door een aardverschuiving. Ik herinner mij de eerste woorden van Minister De Block, “een evolutie, geen revolutie”. Welnu bij het nader bekijken van wat

nu gepresenteerd wordt dan kan ik dat nog moeilijk geloven. De trillingen die we opvangen vanuit het kabinet zijn waardig aan een aardbeving. Dit dreigt het gezondheidslandschap drastisch dooreen te schudden. Huisartsenwachtposten, e-Health, Recip-e, hervorming KB78, netwerkvorming ziekenhuizen, hervorming ziekenhuisfinanciering, forfaitarisering laagvariabele zorg, dubbele cohorte en de curriculum hervorming, re-design federale administratie, toekomstpact ziekenfondsen, Pharma deal, sluiting van diensten en afbouw bedden, en ga zo maar door. Geen enkel morzel grond wordt onaangeroerd gelaten. Typisch voor een tsunami is dat de hulp in het begin ongeorganiseerd verloopt. Ook voor ons syndicaat is dit het geval.

Eerst weten we niet waar eerst kijken, want iedere dag verschijnt er wel iets nieuws, maar stilaan komt de organisatie vanuit de basis. Het is een gunstig teken dat meer en meer collega’s het VAS vervoegen en hun expertise daadwerkelijk willen gebruiken om de teksten

kritisch te analyseren. Als we de versterkingen zoals gepresenteerd op de recentste Raad van Bestuur VAS Oost- en West-Vlaanderen in kunnen passen in de verdediging van ons “vrij” beroep dan kunnen we hopen weerwerk te bieden aan de (R)evolutie vanuit het kabinet.

 

Minister De Block is alvast vastberaden de netwerkvorming van ziekenhuizen door te voeren. Voortaan nog een 25-tal netwerken van ziekenhuizen die elk een bevolking van

500.000 inwoners beslaan. Er wordt al duchtig ge-netwerkt tussen ziekenhuizen. Alleen ontbreekt hiervoor enig wetgevendkader, veranderen de teksten vanuit het kabinet voortdurend en op de koop toe komt ook de btw-administratie hier plots om de hoek piepen.

Het is correct te stellen dat de informatisering niet tegen gehouden kan worden. In geen enkel domein van de hedendaagse wereld is die evolutie te stuiten. Goed voor mensen die veilig achter een bureau zitten en die een horde IT-ers achter de hand hebben, mocht er iets mis gaan. En geef nu toe met soft- en hardware gaat er altijd wel iets mis. Dat moet onze beleidsmensen toch ook niet ontgaan zijn, dacht ik? De huisarts kreeg Recip-e voorgeschoteld. Maar de situatie bij een huisbezoek is helemaal anders, geen IT-er in de buurt, soms geen 4G, printer mee zeulen, portable einde batterij, baby of buitenlandse patiënt zonder E-id, kortom genoeg gevoeligheden die opgelost moeten worden volgens het VAS om Recip-e te doen slagen voor iedere arts. De niet of beperkt geïnformatiseerde arts die goed werk levert in soms afgelegen ruraal gebied, dreigt hier ook het slachtoffer te worden. Genoeg om hen te doen afhaken en het beroep vaarwel te zeggen. Kunnen we een huisbezoekende huisarts als uitstervend beschouwen en vervangen door medische huizen in de steden met een kosten explosie tot gevolg zoals recent door het riziv berekend? Nee bedankt. De huisartsen wachtposten zijn eenzelfde kosten explosief lot beschoren. Alleen de kost voor de omkadering van een dergelijke wachtpost is al gigantisch. Het

 

eigenaardige is dat het ontstaan van de huisarts wachtpost plots in de verf zet hoe efficiënt en vooral kosten besparend de wachtdoende huisarts was voor er sprake was van de wachtpost. Dit kan niet genoeg in de verf gezet worden. Binnenkort zou ook de forfaitarisering van de laag variabele zorg worden ingevoerd. Ter voorbereiding krijgen we niets-zeggende Powerpoints die kwaliteit met financiële besparingen verwarren. Vreemd genoeg haast men zich om erbij te zeggen dat geen besparingen beoogd worden. En het riziv zou zelfs een voorbeeld verdeelsleutel meesturen met het forfait. Dit om de financiële dienst van het ziekenhuis toe te laten het forfait te verdelen. Welnu riziv doe geen moeite, die verdeelsleutel bestaat al in de nomenclatuur. Weerom moeten we wachten op definitieve teksten. Die onduidelijkheid dreigt bij sommige specialisaties veel weerstand op te roepen.

Is het dan al kommer en kwel? Nee want gelukkig is er de vooruitgang van de wetenschappelijke kennis en de behandeling van aandoeningen. We zouden bij al de administratieve en organisatorische veranderingen die op ons afkomen bijna de patiënt en zijn aandoening vergeten. Hier is de evolutie duidelijk positief. Meer aandoeningen kunnen verholpen of minstens gestabiliseerd worden. De NIPT test kan accurate pre-natale detectie verzekeren. De arts is zich meer en meer bewust van de nood continu bij te leren over de nieuwste ontwikkelingen. Net nu dreigt de overheid de accreditering af te schaffen,

wat helemaal onbegrijpelijk zou zijn.

Ik hoop, waarde Collega, dat je bij het lezen van deze woorden gemotiveerd zou worden om de tijd te nemen na te denken over alle veranderingen die ons voorgeschoteld zullen worden op korte termijn.

Alleen door en met uw steun en vooral inbreng kunnen we het weldoordachte standpunt van de basis verdedigen. De super computer van IBM “deep learning” is ook het samenbrengen van vele computers. Samen kunnen we de onlogica van sommige gezondheidseconomische geïnspireerde beslissingen doorgronden en aankaarten bij het kabinet. Als we dit samen kunnen realiseren dan durf ik toch op een mooie (na)-zomer te hopen, …..

Date de publication: 10/10/2017