Association Belge des Syndicats Médicaux

Wie zijn we ?

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) berust nog steeds op de structuur van de Syndicale Artsenkamers die in de jaren 1962-63 werden opgericht.

De eerste syndicale kamer was die van Luik en Luxemburg (17 mei 1962). Hierop volgde de syndicale kamer van Waals-Brabant, Henegouwen en Namen (22 maart 1963), dan die van de Brusselse Agglomeratie (31 mei 1963)

Het Vlaams landsgedeelte volgde met de syndicale kamer van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (23 augustus 1963) en tenslotte ontstond de syndicale kamer van Oost- en West-Vlaanderen (29 augustus 1963). Toen de wetgeving op de hervorming van België in gewesten en gemeenschappen concreet werd, ontstond op 10 juni 1981 het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) die beide Vlaamse kamers overkoepelt. Het VAS treedt als autonome vereniging van Vlaamse artsen op, in alle aangelegenheden die behoren tot de wettelijke bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap en het Vlaams en Brussels Gewest en die betrekking hebben op de uitoefening van de geneeskunde in de breedste betekenis van het woord.

De respectievelijke syndicale Kamers zijn enerzijds verenigd in een nationale structuur, die nationale acties mogelijk maakt, en anderzijds houdt de autonome en provinciale structuur van de kamers rekening met de specifieke eigenheden van de landprovincies.

De BVAS, het VAS, alsook de verschillende afdelingen hebben de juridische structuur van een vzw.

Date de publication: 22/12/2013