Association Belge des Syndicats Médicaux

Kandidaat

Actief lid worden?

Het Vlaams Artsensyndicaat is altijd op zoek naar leden die zich actief willen inzetten door een mandaat in één van de talrijke commissies, raden van het RIZIV of FOD Volksgezondheid op te nemen of door zich binnen de artsenvereniging in te zetten voor de verdediging van het artsenberoep.

Wenst u in raden of commissies te zetelen of bent u geïnteresseerd in een bestuurdersfunctie van het Vlaams Artsensyndicaat, dan vernemen we dat graag van u.

Het enige wat u moet doen, is ons uw CV + schriftelijke motivatie bezorgen op ons algemeen e-mailadres: info@vlaamsartsensyndicaat.be.

Date de publication: 22/12/2013