Actualiteit

VAS-Persbericht: Nieuwe lijst prioritaire zones loopt vertraging op

| 27/04/2017

Lees meer
 

BVAS-persbericht: BVAS is blij met de omzendbrief van minister Jambon aan de politie inzake agressie | 25/04/2017

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde afgelopen zaterdag op het symposium de Medische Wereld aan de VUB aan om binnenkort een omzendbrief inzake agressie naar alle lokale politiezones te sturen. Agressie tegen artsen is lokaal gebonden, en situeert zich binnen politiezones vaak in bepaalde wijken. Met de omzendbrief wil minister Jambon de politiezones meer bewust maken van de problematiek, mogelijke problemen in kaart brengen en tot een nauwere samenwerking komen tussen politie, gerecht en huisartsenkringen.

Lees meer
 

RIZIV: Periode om toe te treden of te weigeren verlengd tot 31 mei | 20/04/2017

Om alle artsen de mogelijkheid te geven om hun gedeeltelijke toetreding of weigering tot het mini-akkoord mee te delen, verlengt het RIZIV de periode waarbinnen de arts zijn toetreding of weigering kan geven tot 31 mei 2017.

Lees meer
 
 
 
De documenten aangeduid met een Réservés aux membres zijn enkel toegankelijk voor leden.