Actualiteit

Persbericht van het FOD Volksgezondheid: "Mensen met chronische aandoening kunnen binnenkort terecht bij ‘huisapotheker’" | 15/03/2017

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Algemene Pharmaceutische Bond en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België hebben vandaag een meerjarenkader ondertekend over de rol van de officina-apotheker in de zorg voor de patiënt. Dankzij de maatregelen in het pact zullen patiënten kunnen rekenen op een nog betere kwaliteit van farmaceutische zorg. Daartoe wordt onder meer het concept van de ‘huisapotheker’ geïntroduceerd. Een ander belangrijk punt betreft de aanpassing van de spreidingsregels voor officina-apotheken.


 
Lees meer
 

WIV: Einde van de griepepidemie | 15-03-2017

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) meldt het einde van de griepepidemie.

In de week van 6 tot 12 maart bleef, voor de tweede week op rij, het aantal mensen met een griepaal syndroom die een huisarts consulteerden onder de epidemische drempel, met 89 raadplegingen per 100.000 inwoners. Het WIV sluit dus op 8 maart jl. de griepepidemie in België af. Toch waarschuwen de virologen en epidemiologen van het WIV dat het griepvirus in de komende weken nog in beperkte mate verder zal circuleren.


Lees meer
 

BVAS-persbericht: Een stap vooruit in de bescherming van de arts
| 13/03/2017

Zoals vrijdag 10 maart 2017 nog maar eens werd bevestigd in de media, heeft één op drie artsen de laatste 10 jaar te maken gehad met fysiek geweld. De veiligheid van alle artsen in dit land is voor de Bvas, het grootste Belgische artsensyndicaat, een zeer belangrijk dossier.

Lees meer
 
 
 
De documenten aangeduid met een Réservés aux membres zijn enkel toegankelijk voor leden.